O mně

Většinu dospělého života jsem se motala v bludných kruzích a nevěděla jsem, kudy a jak z toho ven. Hodně jsem cestovala, žila a pracovala v zahraničí (například v Británii, Švýcarsku, Izraeli, Nepálu, USA). Ale uvědomila jsem si, že moje pobyty v cizině byly vlastně útěky. Útěky před sebou samou. A tak jsem se rozhodla usadit zpět v Praze, odkud i pocházím, a hledat životní štěstí zde. Jenže pořád to nebylo ono.

Pak se mi před pár lety začala jako zázrakem otevírat cesta k vědomému životu a byly u toho Životní mapy. Procházela jsem terapií s cyklem map a postupně si díky nim zvědomovala své strachy, skryté, podvědomé vzorce chování a prožívání a pocitové postoje, které nejen ovlivňovaly, ale tvořily můj život. Všechny vznikly v dětství. A to byly ty překážky. Překážky šťastného života, žitého plně, v souladu se sebou, se světem. Překážky života v klidu, míru a hojnosti. Začala jsem sloupávat slupky ega a odhazovat masky, objevovat své pravé já, svoji přirozenost. Uvolnila jsem se do ní.

Stále jsem na cestě odhalování své skutečné osobnosti, svých talentů, toho, kým a čím mám být. A ta cesta je krásná a naplňující. Chci tuto povznášející možnost osobního rozvoje předávat dál, dospělým i dětem. A to mi umožňuje práce s Životními mapami. Ty dospělému ukážou, které staré a nepotřebné návyky měnit a jak, zatímco dítěti mohou pomoci změnit životní situaci okamžitě. Když se terapie zúčastní dvě či dokonce tři generace jedné rodiny, tak mapy pomohou pročistit rodovou linii a zajistit lepší život budoucím generacím.